Vítáme Vás

Česká společnost dětské oftalmologie a strabologie


pořádá ve spolupráci s

Českou společností ortoptistek
Asociací zrakových terapeutů, z.s.


pod garancí

Výboru České oftalmologické společnosti ČLS JEP


 

VI. Trendy v dětské oftalmologii a strabologii


26. - 27. října 2018

Litomyšl

 


Konference je zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů a je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.
Akce je přístupná pouze odborné lékařské veřejnosti s výjimkou doprovodných akcí dle uveřejněných podmínek.