Ubytování

Účastníci si ubytování zajišťují samostatně
 

Ubytovací kapacity v Litomyšli jsou dostupné na www.litomysl.cz 
Rezervaci a platbu za ubytování v uvedených zařízeních si zájemce zajišťuje samostatně.