Témata konference

Hlavní téma
  • měření a korekce refrakčních vad u dětí  
     
Vedlejší témata
  • strabologie
  • pedooftalmologie
  • neurooftalmologie
  • klinická rehabilitace binokulárního vidění
  • zraková terapie a Low-Vision