Témata konference

Vědecký program Symposia

Odborný program bude sestaven standardním způsobem z krátkých teoretických a klinických sdělení (max. 7 min.), vztahujících se k funkčním i organickým onemocněním zrakového systému v dětském věku. Bloky sdělení budou uvedeny vyžádanými přehlednými (edukativními) přednáškami pozvaných autorit dětské oftalmologie. V centru pozornosti bude především klinická problematika vzácných forem strabismů. Integrální součástí odborného programu bude i posterová sekce. Připravujeme také diskusní panel zaměřený na novinky ve vyšetřovacích a screeningových metodách v pedo-oftalmologii.
 

Hlavní téma
  • moderní diagnostika v pedooftalmologii

 

Vedlejší témata
  • strabologie
  • klinická rehabilitace binokulárního vidění (ortoptika-pleoptika)
  • pedooftalmologie (především dětská katarakta, glaukom, onkologie)
  • dětská neurooftalmologie a orbitologie
  • refrakce u dětí
  • zraková terapie a stimulace zraku
  • problematika slabozrakosti (low-vision)