Slovo úvodem

Vážené kolegyně a kolegové,
 

dětská oftalmologie, především pak strabologie, ortoptika-pleoptika a zraková terapie jsou specifickými a svébytnými disciplínami v širokém rámci očního lékařství. Česká společnost dětské oftalmologie a strabologie z.s. (dříve Česká strabologická asociace), Česká společnost ortoptistek z.s. a Asociace zrakových terapeutů z.s. věnují soustavnou pozornost odborné mezioborové komunikaci a vzdělávání.

Současná epidemiologická situace a omezení, které s ní souvisejí, významně toto úsilí omezují a komplikují. Plánovaný termín VII. Trendů v dětské oftalmologii a strabologii musel být vloni na podzim zrušen a jejich program se stal součástí programu připravovaného XV. Symposia dětské oftalmologie. Protože považujeme osobní setkávání a společenskou dimenzi za integrální a zásadní součást odborných akcí, je pro nás organizační výzvou připravovat nadcházející pedooftalmologickou konferenci jako prezenční. Naším hlavním cílem je prostřednictvím inspirativního odborného programu nabídnout nejnovější informace s praktickým dopadem do všech oblastí pedooftalmologie. Rámcovým tématem letošního Symposia dětské oftalmologie bude problematika refrakčních vad u dětí.

Dovolujeme si proto k aktivní i pasivní účasti pozvat všechny kolegyně a kolegy pracující s dětskými očními pacienty v terénu i na klinických pracovištích.
 

Těšíme se na osobní setkání s Vámi tradičně v Litomyšli 


Organizační výbor