Slovo úvodem

Vážené kolegyně a kolegové,
 

dětská oftalmologie, především pak strabologie, ortoptika-pleoptika a zraková terapie jsou svébytnými a specifickými disciplínami v rámci očního lékařství.

Česká společnost dětské oftalmologie a strabologie (dříve Česká strabologická asociace), Česká společnost ortoptistek a Asociace zrakových terapeutů, z.s. věnují velkou pozornost odborné mezioborové komunikaci a vzdělávání. Je pro nás proto velkou ctí a závazkem připravovat již VI. Trendy v dětské oftalmologii a strabologii pro všechny zájemce o tuto významnou oblast očního lékařství.

Našim hlavním cílem je prostřednictvím inspirativního obdorného programu nabídnout nejnovější informace s praktickým dopadem do všech oblastí pedooftalmologie. Rámcovým tématel letošních Trendů buda moderní diagnostika v pedooftalmologii.

Dovolujeme si proto k aktivní i pasivní účasti pozvat všechny kolegyně a kolegy pracující s dětskými očními pacienty v terénu i na klinických pracovištích.
 

Těšíme se na setkání s Vámi v Litomyšli 

Organizační výbor