Slovo úvodem

Vážené kolegyně a kolegové,

jménem České společnosti dětské oftalmologie a strabologie si Vás dovolujeme pozvat na VIII. Trendy v dětské oftalmologii a strabologii, které se budou tradičně konat v Kongresovém centru YMCA v Litomyšli, ve dnech 30. 9. - 1. 10. 2022.

Dětská oftalmologie, především pak strabologie, ortoptika-pleoptika a zraková terapie jsou svébytnými a specifickými disciplínami v rámci očního lékařství. Česká společnost dětské oftalmologie a strabologie z.s. (dříve Česká strabologická asociace), Česká společnost ortoptistek z.s. a Asociace zrakových terapeutů o.s. dlouhodobě a soustavně spolupracují v oblasti odborné mezioborové komunikace a vzdělávání. Připravovaná konference je další etapou tohoto společného úsilí.

Naším hlavním cílem je prostřednictvím inspirativního odborného programu nabídnout nejnovější informace s praktickým dopadem do všech oblastí pedooftalmologie. Rámcovým tématem letošních Trendů bude měření a korekce refrakčních vad u dětí. Loňské XV. Symposium dětské oftalmologie a strabologie, které bylo po covidovém období distančních konferencí uspořádáno jako prezenční, potvrdilo, že možnost osobní komunikace a společenský rozměr odborných akcí jsou neméně důležité jako jejich odborná dimenze. Dovolujeme si proto pozvat všechny kolegyně a kolegy pracující s dětskými očními pacienty v terénu i na klinických pracovištích k aktivní i pasivní účasti na odborném programu, ale také na připravovaných doprovodných akcích.


Těšíme se na osobní setkání s Vámi tradičně v podzimní Litomyšli.

Organizační výbor