Pro přednášející

Každý přednášející musí být řádně přihlášen.

 

Termíny

   • přihlášení k aktivní účasti do 15. 8. 2018

Transakt musí být vložen při přihlašování aktivní účasti - bez něj není možné aktivní účast přihlásit.

Forma prezentace
 • vyžádaná přednáška (20 + 10 min. diskuze)
 • sdělení, kazuistika (7 + 3 min. diskuze)
 • poster max A1 na výšku (max. 600 x 900 mm)

Pokyny pro zpracování transakt
 • transakt bude vydán jako supplementum neperiodického bulletinu Folia strabologica et paedoophthalmologica (ISSN)
Transakt zpracujte následovně
 • text psát jako volný text, nedávat text do rámečku
 • preferujeme soubor Microsoft Word (*.doc, *.docx)
 • typ písma Times New Roman, velikost 11, řádkování jednoduché
 • nepoužívat klávesu enter a jiná formátování
 • max. 4 strany A5 vč. obrázků a literatury

Technika
 • dataprojekce (16:9, 1920x1080 px, příp. 1280x720 px)
 • náhledový monitor
 • prezentér Logitech
 • HDMI/VGA přípojka pro vlastní zařízení
 • bezdrátový mikrofon
 • časomíra (volitelně)
Formáty prezentací
 • MS PowerPoint 2016 - 2007 (.pptx, .ppsx), 2003 a starší (.ppt, .pps)
 • Adobe Reader (.pdf)
 • pro správné rozložení textu doporučujeme použít standartní formáty textu (fonty)
Formáty videa
 • WMV, AVI, MPEG (DivX)
 • DVD (PAL)
Připojení vlastního zařízení
 • standardní HDMI přípojka
 • odzkoušení a kontrola je možná o přestávkách mezi programovými bloky
Přejímka prezentací
 • je v provozu po celou dobu konání akce
 • samostatné PC pro odevzdání a kontrolu Vašich prezentací i v průběhu programu
 • následné nakopírování přímo do místa odbavení
 • své prezentace odevzdávejte nejpozději 30 minut před začátkem bloku
 • posun jednotlivých snímků probíhá pomocí prezentéru Logitech
Prezentace mohou být na těchto nosičích
 • zařízení (úložiště) připojitelná přes rozhraní USB
 • paměťová karta SD
 • DVD a CD