Předběžný harmonogram

Pátek 30. září 2022

• Slavnostní zahájení
• Měření a korekce refrakčních vad u dětí

• Společenský večer

 

 

Sobota 1. října 2022

• Strabologie
• Pedooftalmologie
• Neurooftalmologie
• Plenární schůze ČSDOS
• Klinická rehabilitace binokulárního vidění
• Zraková terapie a Low-Vision
• Slavnostní zakončeníOrganizační výbor si vyhrazuje právo změny programu bez předchozího upozornění podle struktury přihlášek aktivní účasti a podle aktuálních protiepidemických opatření souvisejících s COVID-19.