On-line přihláška

Z důvodu naplnění kapacity sálů je již přihlašování na akci ukončeno.

Registrace na místě není možná.
Děkujeme za pochopení.