On-line přihláška

Z důvodu naplnění kapacity sálu je přihlášení na akci zastaveno.
Registrace na místě není možná.

Děkujeme za pochopení.