Odborný program

aktualizace 30.8.2021

Pátek 3. září 2021

11.00 - 17.00 Registrace účastníků
12.00 - 13.00 Oběd

13.00 - 13.15

Slavnostní zahájení

  prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc., MBA
předseda České společnosti dětské oftalmologie a strabologie
prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.
čestná předsedkyně České společnosti dětské oftalmologie a strabologie
prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.
čestný předseda České společnosti dětské oftalmologie a strabologie
prof. PhDr. MUDr. Alena Furdová, PhD, MPH, MSc., FEBO
prezidentka Slovenskej oftalmologickej spoločnosti
MUDr. Anna Zobanová
místopředsedkyně České společnosti dětské oftalmologie a strabologie a členka Výboru České oftalmologické společnosti ČLS JEP
Mgr. Zuzana Štěrbová
předsedkyně České společnosti ortoptistek
PhDr. Dagmar Moravcová
předsedkyně Asociace zrakových terapeutů, z.s.

13.15 - 13.45

Profesorská přednáška

  Tumory orbity u detí
Gerinec A.

13.45 - 14.00

Vyzvaná přednáška

  Význam správné korekce refrakčních vad u dětí
Zobanová A.

14.00 - 14.30

Profesorská přednáška

  Efektivita a bezpečnost refrakční chirurgie u dětí: laserové výkony a skleroplastika
Autrata R.

14.30 - 15.00

Přestávka

15.00 - 16.00

Pediatrická oftalmologie

předsedající:

 
prof. MUDr. PhDr. Alena Furdová, Ph.D., MPH, MSc., FEBO
MUDr. Martin Hložánek, Ph.D., FEBO 
MUDr. Marta Karhanová, Ph.D., FEBO
15.00 - 15.15

 
Vyžádaná přednáška
Dysgeneze předního segmentu oka

Hložánek M.
15.20 - 15.27
 
Přínos anti-VEGF v léčbě choroidální neovaskulární membrány (CNV) u dětí
Krejčířová I.
13.50 - 15.37
 
Endokrinní orbitopatie u dětí a dospívajících
Karhanová M.
15.40 - 15.47
 
Sekundárne malignity u dospelých po predchádzajúcej liečbe retinoblastómu v detskom veku
Furdová A.
15.50 - 15.57
 
Význam primární péče v časné diagnostice retinoblastomu u dětí
Fraitová H.

16.00 - 16.30

Přestávka

16.30 - 17.20
 

Panel
MiniSymposium: genová terapie v oftalmologii

předsedající:
 
doc. MUDr. Petra Lišková, M.D., Ph.D.
prim. MUDr. Beata Bušányová, Ph.D., MBA
16.30 - 16.45
 
Leberova kongenitální amauróza na podkladě mutací v genu CEP290
Lišková P.
16.50 - 17.05
 
Liečba dystrofie sietnice asociovanej s RPE65-kazuistika
Bušányová B.
   

 

 

Sobota 4. září 2021

07.30 - 12.00 Registrace účastníků

08.00 - 09.40

Okulární motorika

předsedající:

 
prim. MUDr. Milan Odehnal, MBA 
prim. MUDr. Daniel Horecký 
prim. MUDr. Erika Dugová
08.00 - 08.15

 
Vyžádaná přednáška
Strabismus

Odehnal M.
08.20 - 08.27
 
Torzní diplopie - operace ano či ne? (kazuistika)
Ošmera J.
08.30 - 08.37
 
Paretické strabismy  - zaujímavé kazustiky
Dugová E.
08.40 - 08.47
 
Oční komplikace onemocnění COVID-19, naše zkušenosti
Jurčuková M.
08.50 - 08.57
 
MISS – Minimally Invasive Strabismus Surgery – 5leté zkušenosti
Horecký D.
09.00 - 09.07
 
Nové kódy pro operace strabismu v Seznamu zdravotních výkonů pro rok 2022
Horecký D.
09.10 - 09.17
 
Přehled materiálů používaných u závěsných operací ptózy u dětí
Brunnerová R.
09.20 - 09.27
 
Terminologie vrozené neprůchodnosti slzných cest
Červenka S.
09.30 - 09.37
 
Operace slzných cest u dětí starších dvou let
Němcová J.

09.40 - 10.00

Přestávka

10.00 - 11.30

Vizuální senzorika

předsedající:

 
prim. MUDr. Pavel Diblík, MBA
PhDr. Dagmar Moravcová 
PaedDr. Markéta Skalická
10.00 - 10.15

 
Vyžádaná přednáška
Management dětských pacientů s oboustranným zduřením zrakových terčů

Diblík P.
10.20 - 10.35

 
Vyžádaná přednáška
Centrální poruchy zraku u dětí s dysfázií
Moravcová D.
10.40 - 10.47
 
Centrální postižení zraku
Makovcová E.
10.50 - 10.57
 
Albinismus, Hermansky-Pudlak syndrom, komplexní přístup
Skalická M.
11.00 - 11.07
 
Multidisciplinární přístup v péči o děti se zrakovou vadou
Mistrová A.
11.10 - 11.17
 
Sebepojetí mladších školních dětí nosících brýle
Dostálek M.

11.30 - 12.00

Plenární schůze ČSDOS


12.00 - 13.00

Oběd

13.00 - 14.30

Binokulární vidění

předsedající:

 
MUDr. Anna Zobanová 
Mgr. Zuzana Štěrbová
PhDr. Mgr. Hana Fraitová
13.00 - 13.15

 
Vyžádaná přednáška
Ortoptika v době COVIDU

Štěrbová Z.
13.20 - 13.27

 
Vyšetření k včasnému záchytu významných očních poruch u dětí v nonverbálním období ve věku od 6 do 36 měsíců – nový ortoptický kód 06512
Modlingerová E.
13.30 - 13.37
 
Význam cvičení fúzní vergence
Hráčková B.
13.40 - 13.47
 
Akomodační a vergenční facilita
Venclová R.
13.50 - 13.57
 
Naše zkušenost s terapií anomální retinální korespondence
Dedková Z.
14.00 - 14.07

 
Děti jen s obtížemi spolupracující a naše zkušenosti s měřením jejich subjektivní úchylky šilhání pomocí až 5 metod k potvrzení správnosti měření
Novák I.
14.10 - 14.17
 
Trendy ve zrakové terapii – Virtuální realita
Prymusová P.
14.20 - 14.27
 
Trendy ve zrakové terapii –  Dynavision
Klicperová H.

14.30 - 14.40

Zakončení konference

  Pozvánka na 8. Trendy v dětské oftalmologii a strabologii
Luhačovice 10. – 11. června 2022

 

Posterová sekce

P 01.
 
Fototerapeutická keratektomie u dětí – dlouhodobé výsledky
Autrata R.
P 02.
 
Digitální pomůcky pro slabozraké, nácvik a výběr u klientů se zrakovým postižením
Beneš P.
P 03.
 
Centrum LIRA, z.ú.
Kosová K.Organizační výbor si vyhrazuje právo změny programu bez předchozího upozornění podle struktury přihlášek aktivní účasti a podle aktuálních protiepidemických opatření souvisejících s COVID-19.