Odborný program

Pátek 26. října 2018


11.30 - 13.00

Oběd

13.00 - 13.30

Slavnostní zahájení

 

prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc. MBA
předseda České společnosti dětské oftalmologie a strabologie
prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.
čestná předsedkyně České společnosti dětské oftalmologie a strabologie
MUDr. Anna Zobanová
místopředsedkyně České společnosti dětské oftalmologie a strabologie a členka Výboru České oftalmologické společnosti ČLS JEP
prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.
zástupce Slovenskej oftalmologickej spoločnosti
Mgr. Zuzana Štěrbová
předsedkyně České společnosti ortoptistek
PhDr. Dagmar Moravcová
předsedkyně Asociace zrakových terapeutů, z.s.

13.30 - 14.40

Přední segment a adnexa v dětské oftalmologii

předsedající  


 
prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc., MBA
MUDr. Martin Hložánek, Ph.D., FEBO
MUDr. Stanislav Červenka, Ph.D.

 
13.30 - 13.45

 
Vyžádaná přednáška
Fototerapeutická keratektomie u dětí – dlouhodobé výsledky
Autrata R.
13.50 - 14.05

 
Vyžádaná přednáška
Screening vrozené katarakty v České republice
Hložánek M.
14.10 - 14.25

 
Vyžádaná přednáška
Sondáž při vrozené neprůchodnosti slzných cest - indikace, provedení, výsledky
Červenka S.
14.30 - 14.37
 
Videoanimace embryonálního vývoje slzných cest
Němcová J.

14.40 - 15.00

Firemní sympozium společnosti Videris

  Jak na neprůchodnost slzných cest u dětí v ambulanci?
Červenka S.

15.00 - 15.20
 

Přestávka
 

15.20 - 17.10

Vyšetřovací metody v dětské oftalmologii

předsedající  


 
Mgr. Zuzana Štěrbová
PhDr. Hana Fraitová
MUDr. Miroslav Dostálek, Ph.D.

 
15.20 - 15.35

 
Vyžádaná přednáška
Ortoptická diagnostika – včera, dnes a zítra
Štěrbová Z.
15.40 - 15.47
 
Zakrývací zkouška v ortoptice v návaznosti na screeningový test
Fraitová H.
15.50 - 15.57
 
Diagnostika ARK versus diagnostika excentrické fixace
Papcunová R.
16.00 - 16.07
 
Fixační disparita vs. monofixační syndrom
Kálal H.
16.10 - 16.17
 
Naše zkušenosti s měřením velikosti fusní síly binokulárního vidění pomocí Bagoliniho lišty
Novák I.
16.20 - 16.27
 
Sakadické pohyby
Jeřábková A.
16.30 - 16.37
 
Kvantitativní metrika akomodační dynamiky
Dostálek M.
16.40 - 16.47
 
Test kontrastové citlivosti pro nejmenší děti
Dostálková M.
16.50 - 16.57
 
Test reakčního času na dopravně-signální barvy
Malá K.
17.00 - 17.07
 
Možnosti využití běžně dostupné techniky v oftalmologii
Novák P.

17.10 - 17.30
 

Přestávka
 

17:30 - 18:30

Praktické dovednosti a mezioborová spolupráce v dětské oftalmologii

moderátor   MUDr. Anna Zobanová
diskutující  
 
Bc. Eva Modlingerová
Mgr. Barbora Zobanová
17.30 - 17.37
 
Praktické dovednosti a mezioborová spolupráce v dětské oftalmologii
Zobanová A.
17.40 - 17.47
 
Synergické působení oftalmologa a ortoptisty při léčbě akomodativní esotropie
Modlingerová E.
17.50 - 17.57
 
Co můžeme čekat po operaci konsekutivního strabismu u dospělého pacienta?
Modlingerová E.
18.00 - 18.07
 
Překvapivá diagnostická zjištění při vyšetřování zrakovým terapeutem
Zobanová B.
18.10 - 18.30 Panelová diskuse
   
   

 

Sobota 27. října 2018

08.30 - 09.50

Retina v dětské oftalmologii

předsedající

 
MUDr. Inka Krejčířová, Ph.D.
MUDr. Anna Zobanová
MUDr. Marta Korbasová
08.30 - 08.45

                             
Vyžádaná přednáška
Optická koherentní tomografie (OCT) u dětí
Krejčířová I.
08.50 - 08.57
 
Juvenilní retinoschiza
Pražáková L.
09.00 - 09.07
 
Vrozená centrální chorioretinitida jako následek vertikálního přenosu parazita Toxoplasma gondii - kazuistika
Maršolková K.
09.10 - 09.17

 
Vyžádaná přednáška
Idiopatická CNV u dětí - kazuistika
Krejčířová I.
09.20 - 09.27
 
Choroidální hemangiom centrální oblasti
Hendrickson Z.
09.30 - 09.37
 
"Ohnivá tvář"- naevus flammeus
Korbasová M.
09.40 - 09.47
 
Použití anti- VEGF v léčbě posteriorních forem ROP
Šenková K.

09.50 - 10.10
 

Přestávka
 

10.10 - 12.00

Neuro-motorika v dětské oftalmologii 

předsedající  

 
prof. MUDr. Anton, Gerinec, CSc.
prim. MUDr. Milan Odehnal, MBA
MUDr. Renáta Brunnerová, Ph.D.
10.10 - 10.30

 
Profesorská přednáška
Detská neurooftalmológia v kontinuite času
Gerinec A.
10.30 - 10.45

 
Vyžádaná přednáška
Syndrom předčasného strabismu
Odehnal M.
10.50 - 11.05

 
Vyžádaná přednáška
Paréza n. abducens - výsledky transpozičních operací
Autrata R.
11.10 - 11.17
 
Vertikální strabismus II.: operační technika protisměrné Knappovy transpozice
Krásný J.
11.20 - 11.27
 
Výsledky chirurgické léčby u pacientů s vertikálním strabismem
Brunnerová R.
11.30 - 11.37
 
Jeden a půl syndrom dětského pacienta - kazuistické sdělení
Bydžovský J.
11.40 - 11.47
 
Akutní získaná konkomitantní esotropie – kazuistika
Ošmera J.
11.50 - 11.57
 
Problematika diplopie při řešení konsekutivního strabismu u dospělých a u akutních stavů v dětství
Krásný J.

12.00 - 12.30

Plenární schůze ČSDOS

12.30 - 13.30
 

Oběd
 

13.30 - 15.10

Neuro-senzorika v dětské oftalmologii 

předsedající  

 
PhDr. Dagmar Moravcová
PaedDr. Markéta Skalická
Mgr. Pavlína Prymusová
13.30 - 13.45

 
Vyžádaná přednáška
Přínos funkčního vyšetření zraku u malých pacientů s neurooftalmologickou problematikou
Moravcová D.
13.50 - 14.05

 
Vyžádaná přednáška
Centrální poruchy zrakové percepce - diagnostika a zraková terapie
Skalická M.
14.10 - 14.17
 
Stereo Sue
Prymusová P.
14.20 - 14.27

 
V prostoru se neztratíme - aplikace metod a postupů podporujících rozvoj orientace v prostoru při zrakových cvičeních
Prymusová P.
14.30 - 14.37
 
Achromatopsie
Makovcová E.
14.40 - 14.47
 
Centrální postižení zrakových funkcí u čtyřletého dítěte jako následek úrazu v raném věku
Herynková M.
14.50 - 14.57
 
Program rozvoje zrakového vnímání u dívky s leukomem
Kosová K.
15.00 - 15.07
 
Kladný přínos zrakové stimulace a multidisciplinárního přístupu u závažné zrakové vady
Janurová H.

15.10 - 15.30
 

Přestávka
 

15.30 - 16.20

Orbita v dětské oftalmologii

předsedající 

 
prim. MUDr. Pavel Diblík, MBA
MUDr. Monika Gromová, PhD.
prim. MUDr. Marie Jurčuková
15.30 - 15.45

 
Vyžádaná přednáška
Orbitální expanze u dětí
Diblík P.
15.50 - 15.57
 
Extraorbitálna propagácia retinoblastómu
Gromová M.
16.00 - 16.07
 
Primární orbitální teratom - kazuistika
Komínek M.
16.10 - 16.17
 
Gliom optické dráhy u dětí, kazuistiky
Jurčuková M.

16.20 - 16.30

Zakončení konference

  Pozvánka na XIV. Symposium dětské oftalmologie Bratislava 31.5. - 1.6. 2019


Změna programu vyhrazena.
 

POSTEROVÁ SEKCE

1.
 
Excimer laser  for myopic anisometropic amblyopia in pediatric patients- Long term results  
Autrata R.
2.
 
Phakic intraocular  lens implantation for correction of high anisometropia in pediatric patients
Autrata R.
3.
 
Scleroplasty surgery in children – long term results
Autrata R.
4.
 
Porovnání dichoptických zobrazovacích systémů pro aplikaci ortopticko-pleotických cvičení ve virtuální realitě
Ducháčková M.
5.
 
VIVID Vision systém virtuání reality ve strabologické diagnostice
Letková V.
6.
 
VIVID Vision systém virtuální reality v ortoptické a pleoptické terapii
Mistrová A.
7.
 
Videometrie pro vyšetření versí a vergencí
Šnevajsová E.
8.
 
ADEM
Teplanová P.