Odborný program

Pátek 30. září 2022

10.30 - 18.00 Registrace účastníků
11.00 - 12.30 Oběd
   
12.30 - 13.05
Slavnostní zahájení
  prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc., MBA
předseda České společnosti dětské oftalmologie a strabologie
prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.
čestná předsedkyně České společnosti dětské oftalmologie a strabologie
prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.
čestný předseda České společnosti dětské oftalmologie a strabologie
MUDr. Anna Zobanová
místopředsedkyně České společnosti dětské oftalmologie a strabologie a členka Výboru České oftalmologické společnosti ČLS JEP
doc. MUDr. Dana Tomčíková, Ph.D., MHA
viceprezidentka Slovenskej oftalmologickej spoločnosti
PhDr. et Mgr. Hana Fraitová
místopředsedkyně České společnosti ortoptistek
PhDr. Dagmar Moravcová
pověřená vedením Asociace zrakových terapeutů  

13.05 - 14.50

Měření a korekce refrakčních vad u dětí I.

předsedající:

 
prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc., MBA
prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.
MUDr. Anna Zobanová
13.05 - 13.35

 
Profesorská přednáška
Historický pohľad na refrakciu oka a na jej poruchy

Gerinec A. - Bratislava
13.40 - 13.55

 
Vyžádaná přednáška
Možnosti efektivní korekce refrakčních vad u dětí

Autrata  R. - Brno
14.00 - 14.15

 
Vyžádaná přednáška
Hranové medicíské filtry a jejich užití nejen v dětské oftalmologii

Zobanová A. - Praha
14.20 - 14.27
 
Unilaterální spasmus akomodace u 10leté dívky - kazuistika
Darsová D. - Průhonice
14.30 - 14.37
 
Není kapka jako kapka, aneb vyšetřování dětských pacientů v cykloplegii
Malušková M. - Olomouc
14.40 - 14.47
 
Skríning zrakových porúch videorefraktorom
Pavlendová L. - Bratislava

14.50 - 15.10

Přestávka
   

15.10 - 16.50

Měření a korekce refrakčních vad u dětí II.

předsedající:

 
doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
MUDr. Martin Komínek
MUDr. Zuzana Prepiaková, Ph.D.
15.10 - 15.25

 
Vyžádaná přednáška
Dedokus sítnicového obrazu, jeho role v myopizaci a možnosti jeho měření

Dostálek M. - Litomyšl
15.30 - 15.45

 
Vyžádaná přednáška
Súčasné možnosti manažmentu progresívnej myopie u detí

Bušányová B. - Bratislava
15.50 - 15.57

 
Přednáška s laskavou podporou společnosti CooperVision Czech
Aktuální optické možnosti managementu myopie v České republice
Konvičková M. - Praha
16.00 - 16.07
 
Liečba progresívnej myopie u detí
Kulanga M. - Poprad
16.10 - 16.17
 
Svetlo naše každodenné
Prepiaková Z. - Bratislava
16.20 - 16.27
 
Vývoj zrakových funkcií
Havalda D. - Bratislava
16.30 - 16.37
 
Statické a dynamické vlastnosti akomodace u subjektů studie M.A.R.S. (baseline data subjektů 6 – 12 let)
Čáslavská B. - Litomyšl
16.40 - 16.47
 
Statické a dynamické vlastnosti fotoreakce zornic u subjektů studie M.A.R.S. (baseline data subjektů 6 – 12 let)
Borůvková M. - Litomyšl

16.50 - 17.10

Přestávka - Coffee break
   

17.10 - 18.10

Klinická rehabilitace binokulárního vidění

předsedající:

 
PhDr. et Mgr. Hana Fraitová
MUDr. Miroslav Kulanga, FEBO
Mgr. et Bc. Veronika Růžičková, Ph.D.
17.10 - 17.25

 
Vyžádaná přednáška
Příklady spolupráce při léčbě strabismu

Modlingerová E. - Kladno
17.30 - 17.37
 
Liečba amblyopie: čo potvrdili klinické štúdie a čo nie?
Kulanga M. - Poprad
17.40 - 17.47
 
Multisenzoriální přístup ve zrakové terapii
Růžičková V. - Olomouc
17.50 - 17.57
 
Efektivita pleoptického cvičení na multisenzorickém CAM simulátoru
Jeřábková L. - Litomyšl
18.00 - 18.07

 
Naše zkušenosti s alternativou červenozeleného Schobnerova testu využitelnou také do blízka a k zvážení anomální retinální korespondence
Novák I. - Dvůr Králové n. Labem
   
20.00 - 23.00 Společenský večer
   

Sobota 1. října 2022

   

08.00 - 09.30

Strabologie a oftalmochirurgie

předsedající:

 
MUDr. Renára Brunnerová, Ph.D.
MUDr. Stanislav Červenka, Ph.D.
prim. MUDr. Daniel Horecký
08.00 - 08.15

 
Vyžádaná přednáška
Odstranění kanyly při intubaci pro vrozenou neprůchodnost slzovodu

Červenka S. - Otrokovice
08.20 - 08.27

 
Přednáška s laskavou podporou společnosti Medical Vision
SMTube - nová metoda testování suchých očí - vhodná pro děti

Škarabela M. - Brno
08.30 - 08.37
 
Operace oboustranné infantilní katarakty komplikovaná dysgenezí zadního pouzdra
Zelenayová N. - Praha
08.40 - 08.47
 
Kongenitální esotropie
Pražáková L. - Kolín 
08.50 - 08.57
 
Když strabismus není jen strabismus
Vláčil O. - Olomouc
09.00 - 09.07
 
Zajímavé klinické nálezy z oblasti strabologie, kazuistiky
Jurčuková M. - Plzeň
09.10 - 09.17
 
Oslabující a posilující operace na horním šikmém svalu u dětí
Brunnerová R. - Praha
09.20 - 09.27
 
Strabismus – vývoj ekonomického ohodnocení ZP
Krásný J. - Praha

09.30 - 09.50

Přestávka
   

09.50 - 11.40

Pedooftalmologie a orbitologie     

předsedající:

 
prim. MUDr. Pavel Diblík, MBA
MUDr. Marta Karhanová, Ph.D., FEBO
doc. MUDr. Dana Tomčíková, Ph.D., MHA
09.50 - 10.05

 
Vyžádaná přednáška
Fuchsova blefarochaláza
Diblík P. - Praha
10.10 - 10.25

 
Vyžádaná přednáška
Vplyv modality liečby ROP na refrakčný status pacienta

Tomčíková D. - Bratislava
10.30 - 10.45

 
Přednáška s laskavou podporou společnosti Novartis
RPE65 - hledání jehly v kupce sena?

Šimičák J. - Olomouc
10.50 - 10.57
 
Kongenitální retinoblastom – kazuistika
Komínek M. - Brno
11.00 - 11.07
 
Uveitidy parazitární etiologie v dětství
Krásný J. - Praha
11.10 - 11.17
 
Efekt ranibizumabu v léčbě vzácných choroidálních patologií v dětském věku
Krejčířová I. - Brno
11.20 - 11.27
 
Dermoidní cysty očnice a periorbitální krajiny
Karhanová M. - Olomouc
11.30 - 11.37
 
Dlouhodobý výsledek chirurgického řešení primárního orbitálního teratomu - kazuistika
Komínek M. - Brno
   
11.40 - 12.00
Plenární schůze ČSDOS
   
12.00 - 13.00 Oběd
   

13.00 - 14.10

Neurooftalmologie a traumatologie

předsedající:

 
MUDr. Beáta Bušányová, Ph.D., MBA
MUDr. Marta Korbasová
prim. MUDr. Milan Odehnal, MBA
13.00 - 13.15

 
Vyžádaná přednáška
Kongenitální ptóza – neobvyklé oční a systémové vazby

Odehnal M. - Praha
13.20 - 13.27
 
Achromatopsia
Hodálová K. - Bratislava
13.30 - 13.37
 
Achromatopsie u sourozenců - kazuistika
Kalábová S. - Olomouc
13.40 - 13.47
 
Měsnavé papily při základní diagnóze kraniofaryngeom - kazuistika
Korbasová M. - Praha
13.50 - 13.57
 
Torticollis při nystagmu
Němcová J. - Praha
14.00 - 14.07
 
Těžká kontuze bulbu 14letého chlapce projektilem z airsoftové pistole – kazuistika
Korbasová M. - Praha

14.10 - 14.30

Přestávka
   

14.30 - 16.00

Zraková terapie a Low-Vision

předsedající:

 
Bc. Eva Modlingerová
PhDr. Dagmar Moravcová
PaedDr. Markéta Skalická
14.30 - 14.45

 
Vyžádaná přednáška
Vyšetření zrakových funkcí - důležitý zdroj informací o vývoji zraku
 
Moravcová D. - Praha
14.50 - 15.05

 
Vyžádaná přednáška
Centrální postižení zraku, CVI Range, přístup k diagnostice a terapii

Skalická M. - Praha
15.10 - 15.17

 
The CVI Range Rating II Scoring Guide jako nástroj hodnocení zrakových funkcí a dovedností u dětí s CVI - kazuistika
Herynková M. - Praha
15.20 - 15.27
 
Deti s CVI: Skúsenosti a výzvy vo včasnej intervencii
Tytykalová H. - Bratislava
15.30 - 15.37
 
Proč zraková ostrost 20/20 nestačí?
Prymusová P. - Opava
15.40 - 15.47
 
Zkušenosti s posouzením zrakových funkcí a dovedností u dětí s PAS v rané péči
Kosová K. - Liberec
15.50 - 15.57
 
Dítě s nystagmem v ambulanci zrakového terapeuta
Klicperová H. - Opava
   
16.00
Zakončení konference
  pozvánka na XVI. Sympósium detskej oftalmológie (Bratislava 2. - 3. 6. 2023)
   
   

POSTERY

P01.

Efektivita a bezpečnost fototerapeutické keratektomie u dětí
Autrata R. - Brno
P02.
 
Kvalita binokulárního vidění po laserové refrakční chirurgii u dětí
Autrata R. - Brno
P03.
 
Paréza n. abducens - výsledky transpozičních operací
Autrata R. - Brno
P04.
 
Předněkomorové fakické nitrooční čočky pro korekci vysoké anizometropie u dětí
Autrata R. - Brno
P05.
 
Zhodnocení účinnost skleroplastiky v dlouhodobém sledování
Autrata R. - Brno
P06.
 
EDA cz, z. ú. - raná péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením
Janečková K. - Praha
P07.
 
Dynamická kontrastní citlivost u amblyopií
Jeřábková L. - Litomyšl
P08.
 
Centrum LIRA, z.ú.
Kosová K. - Liberec
   


Změna programu vyhrazena.